Jeg har tendentielt "tykke" negativer, men jeg har en mistanke om at min lysmåler overeksponerer 1 måske 1 1/2 bl.

Måske kan et andet eksponeringsindex på f.eks. 50 eller 64 hjelpe med de "tynde"

Just a thought