Jeg venter med å felle en endelig dom til jeg får skannet negativene. Som sagt er det to stopp mellom mest og minst eksponerte på flere av disse, så jeg får en god indikasjon på om jeg skal korrigere fremkallingen noe. TMAX i TMAX etter Kodaks egne tabeller gir veldig tykke negativer. Jeg synes de er vanskelige å få gode skans av, men langt fra umulig. Jeg ser jo at andre får til å skanne TMAX, men jeg har også lest at den ikke skal være den beste til akkurat det, selv om den er finkornet.