Er zijn maar twee of drie fotonen nodig om een reaktie in het zilverhalogenide teweeg te brengen waardoor het zilver ontwikkelbaar wordt. Dit geeft wellicht de indruk dat de emulsie supergevoelig is, daarom de volgende aanvulling: dat is per binding, dus zeg maar per zilveratoom. Een kristal in de film wordt gevormd uit heel veel moleculen, en er zijn dus heel veel fotonen nodig om het latente beeld te vormen.

Jeroen