Quote Originally Posted by hasselbladuser View Post
Er zijn maar twee of drie fotonen nodig om een reaktie in het zilverhalogenide teweeg te brengen waardoor het zilver ontwikkelbaar wordt. Dit geeft wellicht de indruk dat de emulsie supergevoelig is, daarom de volgende aanvulling: dat is per binding, dus zeg maar per zilveratoom. Een kristal in de film wordt gevormd uit heel veel moleculen, en er zijn dus heel veel fotonen nodig om het latente beeld te vormen.

Jeroen
Dit is niet helemaal correct, ook een kristal waarop 2 a 3 fotonen vallen, heeft al een latent en ontwikkelbaar beeld, maar er zal slechts een klein deel van het zilverhalide kristal worden ontwikkeld. Dit blijkt ook duidelijk uit de Alchemist in Hollywood videos.

Misschien is het beter om te zeggen:

Een kristal in de film wordt gevormd uit heel veel atomen, en er zijn dus heel veel fotonen nodig om het volledige kristal ontwikkelbaar te maken.

Marco