Een foton is niets anders dan een hoeveelheid energie. Nu weten de meesten van ons dat de hoeveelheid energie afhankelijk is van de kleur van het licht. Ergo het ene foton is meer energie dan het ander. Strikt genomen heeft alleen UV licht voldoende energie om een zilverhalogeen atoom in een hogere energie "status" te brengen en daarmee dus ontwikkelbaar te maken. Nu worden er aan moderne emulsies allerlei stoffen toegevoegd om te zorgen dat de emulsie voor meerdere licht "kleuren" gevoelig gaat worden. Dit zijn stoffen die om het eenvoudig te zeggen de hoeveelheid energie omzetten in de juiste hoeveelheid (kwantum) die nodig is om de zilverhalogeen in de benodigde energiestatus te brengen. De oplettende lezer heeft misschien inmiddels aangevoeld dat we in het gebied van de kwantum-mechanica terecht aan het komen zijn. Iets wat buiten de reikwijdte van dit forum gaat vallen. Maar wat duidelijk zou kunnen zijn is dat een simpele voorstelling van zaken maar een matig inzicht in de werking van film gaat geven.