Het is zeker interessant om de theoretische achtergrond van de opbouw van de korrel te bestuderen en ik kan zo verwijzen naar een review-artikel in een boek als de 'The theory of the photographic process'.ed T.H. James. Maar, dit is een kant van de medaille. De korrelopbouw ( grootte en structuur) is bepalend voor de beeldkwaliteit van de uiteindelijke foto. Maar beeldkwaliteit is een persoonlijk en subjectieve waarde. Zo zal de ene persoon de beeldkwaliteit als gevolg van een bepaalde korrel kunnen waarderen, terwijl een ander persoon er anders tegenaankijkt.
Praktisch gesproken blijft het voor ieder experimenteren met film en ontwikkelaar-combinaties om je persoonlijke voorkeur te vinden. Uiteraard is jouw experimenteertijd beperkt. Maar je kunt ook goed gebruik maken van de resultaten, die anderen bereiken. Voorwaarde is wel dat je de echte drukken te zien krijgt. Dat kan tijdens een bijeenkomst of zoiets als een postcard-exchange.

Jed