Grattis kompis! Spre ordet og forklar at det som skal til er det samme som med en hvilken som helst annen fremkaller, nøyaktighet og målbevisst testing, slik at man fjerner feilkilder.
(det betyr at tullpreiket på amerikanske web-sider kan parkeres : "I just took a teaspoon of....."

Besnærende at man kan kjøpe det man trenger for filmfremkalling uten at direktorat for samfunnssikkerhet legger breisida til!