10 - 20 % løsning er bra, tipper jeg, dvs 100 - 200 gram pr liter, det er jo det fixer ligger på også, sånn omtrent.

Jeg har fremdeles 3 flasker jeg ikke har bruk for.