Da er det vel ikke annet å si en : Ah, så det er SÅNN det er»
;-)