Sinds enige maanden ben ik in het bezit van een Devere 504 vergroter ( van 5x4"tot kleinbeeld), naast de M805 Durst vergroter (6x9 tot kleineeld). Hiermee is de gebruiksvriendelijkheid van mij doka toegenomen en ik vraag mij af of er interesse is in wat dokasessies. Uiteraard is de deelname beperkt door het aantal vergroters en de ruimte.

Mijn idee is dat geinteresseerden drukken en negatieven meenemen naar een bespreeksessie. Vervolgens kunnen we een keuze maken om in een dokasessie de negatieven 'onder de loupe'te nemen te vergroten en de aldus ontstane vergrotingen te bespreken.

Nieuwelingen in de z-w fotografie zouden als toeschouwers van deze sessies kunnen deelnemen en leren hoe het in de doka toegaat.

Omdat er toch wat mensen in Houten(21 nov) komen, zouden we het daar ook kunnen bespreken.

Jed