Twee opmerkingen:

FP4+ en AM74 bij 1+7 geeft een erg korte ontwikkeltijd.
Beter werkt 1+15 waarbij de tijd met 1,6x wordt verlengd. De scherpte stijgt dan nog iets, de korrel is nog steeds klein. Korte film ontwikkeltijden zijn moeilijker te reproduceren, zeker als je met de hand ontwikkelt. Voor AM74 moet je wel minimaal 20ml concentraat gebruiken per 135-36 of 120 rolfilm.
De combinatie AM74 met FP4+ is erg goed.

Daarnaast gebruik je voor film fixeer in principe een zuur fixeer, dus X55. X89 (neutraal) wordt m.n. toegepast voor fiber/bariet papier te fixeren.
Werk je met een staining ontwikkelaar (PMK, FINOL etc.) dan pas je wel een neutraal of alkalisch fixeer toe om de stain te behouden.