Met genoegen stel ik vast dat er vele nieuwe leden na al het digitale geweld toch nog beginnen met analoge fotografie en doka werk.

Ik weet uit ervaring, dat beginnende doka werkers weinig gelegenheid hebben om hun werk te tonen, en eventueel te verbeteren.

Daarom zou ik volgend initiatief willen voorstellen.

Ik (Marc dus) maak een negatief (kleinbeeld) met een standaardfilm en standaard ontwikkeling - Tri-X in Id11/D76 1:1, normale ontwikkeling.

De bedoeling is dat dat ene negatief door alle deelnemers op HUN manier, zo interpretatief mogelijk wordt afgedrukt.

Praktisch: Ik maak mijn afdruk, en stuur het negatief door naar de eerste deelnemer. Mijn afdruk blijft bij mij. De eerste deelnemer maakt zijn afdruk, en stuurt deze naar mij - eventueel vergezeld van een commentaar. Het negatief gaat verder naar de volgende deelnemer, die dezelfde procedure volgt.

Ik verzamel alle afdrukken, scan deze zo getrouw mogelijk in en plaats deze (als ik alle afdrukken heb) op een BLOG, waar men commentaar/beoordelingen kan geven.

Tevens stuur ik ze (de afdrukken) allemaal naar de eerste deelnemer, voor verdere beoordeling. Daarna stuurt de eerste deelnemer de afdrukken verder naar de tweede deelnemer enz. Commentaar ed. kunnen op de blog.

De afdruk dient 24x30cm te zijn analoog. Elke analoge techniek is toegelaten RC/Bariet/lith/edelprocede, toning, VC, enz.
Inscannen en digitaal afdrukken niet.
Tevens zou ik het aantal deelnemers willen beperken tot 10.
Dit is GEEN wedstrijd - het is een oefening.

Laat maar iets weten of het doenbaar is.

Marc