De visie en de techniek zijn hoofdbestanddelen in de fotografie. Zo heb je beginners met een goede visie, maar geen techniek en ga maar door. Maar met een visie en geen techniek heb je niet veel, omdat je jouw visie niet in staat bent vorm te geven.
Bij het dokawerk gaan visie en techniek hand in hand uitkadering, papierkeuze, ontwikkelaarkeuze, contrast en belichting, al dan niet plaatselijk, tonen enz.

Bij het bespreken van fotos gebeurde het nogal eens dat de vraag opkwam of een bepaald negatief niet beter (of anders) te drukken was. Soms had men dan ook het negatief meegenomen. Ik had een dergelijk uitgangspunt voor ogen. Dus fotos bespreken en vervolgens kijken of er van een bepaald negatief niet wat meer of anders te maken is. Als je de verschillende proefstroken naast elkaar zet ben je in wezen aan het kijken, wat jouw visie het best benadert. Wat er in de doka gaat gebeuren is dus van te voren besproken bij het bekijken van de fotos. De doka is bedoeld om de besprekingen te ondersteunen (dus geen 'buurtdoka').

Als er sprake is van een echte beginneling (technisch gezien), dan kan die meelopen en gevoel krijgen voor het gebeuren in de doka.

Wat ik hier beschreven heb, is een idee van mij. Maar andere ideen zijn welkom. Uiteindelijk moet het idee ook een wens vervullen.