Jeg tar litt slides, mest fordi scannerferdighetene mine er så dårlige at jeg foretrekker å ha en "original "å se etter.

Litt 35mm, litt 4,5x6, og en god del 13x18. Jeg har vist 13x18 (og 8x10") på en god gammeldags overhodekaster (overhead projector) med godt resultat, i alle fall bedre enn et dårlig scan og en tvilsom prosjektør!