Niet de Dokawinkel
Dat stond al breed uitgemeten in APUG.
Niet alleen bekend bij particulieren, maar ook bij diverse importeurs.