Geen stromend water gebruiken.
Tank een aantal keren vullen met water uit een grote emmer, een aantal keren kiepen, en leeg laten lopen.
Zo'n 5 a 6x verversen zou moeten volstaan, maar voor de voorzichtigen onder ons mag het ook best wat vaker zijn.