Normaal zwart/wit papier is ongevoelig voor rood (daarom kan je in een doka een rode lamp gebruiken). Aangezien kleurenfilm roodcomponenten bevat zullen deze componenten op het papier niet als grijswaarde afgebeeld worden, maar als zwart. De tonaliteit van een dergelijke afdruk (zeker met roodtonen) is dan visueel verkeerd. Als toemaatje heeft een kleurennegatief een oranjemasker, dat onvrijwillig het contrast van de afdruk beinvloed.
Het resultaat zal bijgevolg matig zijn.
Het lang terziele gegane panalure zwart/wit papier was wl roodgevoelig (dokalamp niet toegestaan) en gaf dus correcte resultaten.


M