Tar opp igjen denne, har litt overskudd på tid, så her kommer resepter etter hvert.

Hvorfor er dette interessant? Jo C41 er proprietær, dvs den er ikke offentliggjort.
Dermed er den ukjent for de aller fleste og fargefremkalling fremstår fremdeles som et stort mysterium.
Dessuten valgte Kodak urealistisk høye temperaturer for hjemmebruk, slik at man MÅ ha elektronisk temperaturkontroll.

Alternative prosesser bygget på kunnskap om C22, og temperaturer rundt 20 grader er lett å kontrollere i moderne hus med termostatkontrollert oppvarming....

Dessuten er basiskunnskapen om stoppebad, blekebad og fixering fremdeles gyldig, det er ikke der de store fremskrittene har skjedd (selv om enkelte forsøker å fortelle oss det....)

Når dette kapittlet er ferdigskrevet, kommer et kapittel til, med alternativ fremkaller, som er enkel å skaffe kjemikalier og veldig enkel å bruke, kombinert med det en kan lære fra disse gamle prosessene om stpp, blekebad og fixering, men det kommer i en annen tråd etter hvert.