Quote Originally Posted by argentic View Post
K*ODAK ???!!!

Komt waarschijnlijk uit China of het Oostblok. Naar mijn weten heeft Kodak nooit onder andere merknamen verkocht. Robert weet daar ongetwijfeld meer van.
Kodak heeft naar mijn weten nooit onder een andere merknaam verkocht, maar de producten met de kodaknaam erop konden uit vele hoeken komen, met vaak slechte kwalitieit. Je moest altijd opletten dat het spul uit Rochester kwam. Ik dacht echter dat dit verleden tijd was. Maar wie weet?

Jed