Quote Originally Posted by Erik Prestmo View Post
...
En annen sak er at jeg ikke uten videre akseptere at soda og askorbinsyre omsettes fullstendig til natriumaskorbat. Dette er organisk kjemi, innenfor det fagområdet er faktisk så mye som 50% omsetning regnet som svært mye....
Askorbinsyre er en organisk syre, men det er en helt alminnelig sye/base-reaksjon som skjer. Ingen organisk syntese, kun ioner i løsning. Så resultatet ved å tilsette et overskudd av soda til askorbinsyre kan helt trygt settes til tilnærmet lik 100% natriumaskorbat.