Quote Originally Posted by Ole View Post
Askorbinsyre er en organisk syre, men det er en helt alminnelig sye/base-reaksjon som skjer. Ingen organisk syntese, kun ioner i løsning. Så resultatet ved å tilsette et overskudd av soda til askorbinsyre kan helt trygt settes til tilnærmet lik 100% natriumaskorbat.
Er ikke så sikker på at du har rett her Ole, det ser ut til at sammenhengen er mere innfløkt enn som så, som så ofte er med organiske syrer.

http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_dissociation_constant
der åpner en bla.a for sidereaksjoner som forkludrer bildet.

pKa for askorbinsyre er ca 4,1 og 11,6, dvs det er to forskjellige syrereaksjoner her, ser det ut til, det kan lage utrolig mye krøll i praksis slikt!

Dessverre sitter jeg ikke på skikkelig og utfyllende opplysninger om hverken Askorbinsyre eller Natriumaskorbat, Handbook of Chemistry er fjernlagret og Chem Abstracts har jeg ikke tilgang til. Wikipedia er jo skrevet for folk som ikke VIL ha skikkelig utfyllende informasjon!


Men siden det rapporteres av ydderst tvilsomme og gale amerikanere at 16 gram syre erstattes av 4 gram askorbat, er det god grunn til å anta at det under disossiasjon skjer mere innfløkte ting som begrenser utbyttet av den syre-base omsetningen du antyder der.

Jeg tviler for øvrig litt på forholdet 16/4 - jeg tror jeg velger å undersøke et forhold rundt 16/8, ettersom jeg har oppdaget at alle de amerikanske Kaffenolblandingene er blandet håpløst tynt! 16/4 ville være bare FOR godt til å være sant, det ville redusere utgiftene til en 1/4, det blir jo reine skjære kinderegget!

For øvrig er endel opplysninger om de to stoffene listet slik

Askorbinsyre : C6H8O6
Molvekt 176,11
løselighet 330 g/l
acidity (pKa) 4,10(first) 11,6(second)

Natriumaskorbat C6H7NaO6
Molvekt 198,11

Det var hva jeg fant av interesse i første omgang på Wiki....