Hei Erik

Enig med deg om amerikanernes hang til tynn Caffenol skvip. Om askorbat er dobbelt så effektiv er det også en grei deal. Jeg kan ta C-C-M, siden jeg er nokså sikker på at TMX ikke trengee KBr. Og uten KBr bør man vel også kunne enten senke fremkallingstiden en aning, eller senke mengden askorbat. Så om jeg begynner med 6g/l? Gir rom for 3 tester på 25g; 6, 8 og 10g/l om nødvendig.