Quote Originally Posted by henk@apug View Post
De 2 emulsies hebben eenzelfde intrinsiek contrast. Er is altijd een sommatie van de
2 delen, niet enkel bij splitgrade
Nu zie ik waar de formulering bijgesteld moet worden. Het is steeds een sommatie van de 2 delen, maar de wijze waarop de sommatie plaats vind, kan verschillen van de ene tot de andere aanpak. Het is het algorithme van de sommatie. Het algorithme voor splitgrade is mij niet bekend. Ik heb er geen publikatie over gevonden. Daarom kan ik ook geen oordeel hebben over splitgrade omdat ik eenvoudigweg niet weet hoe het opgebouwd is.

Jed