Når jeg blander trad kjemi bruker jeg som regel sterilt vann fra apoteket. Mye rart i springvannet fra gamle vannrør i Oslo. Til skylling bruker jeg vann filtrert i en Brita mugge frem til siste skylling som også er i rent vann.

Blir det så mye grums i Caffenolblandingen at kvaliteten på springvannet ikke spiller noen rolle?

Carl