Quote Originally Posted by OMU View Post
Om lagring:
Jeg er enig med Erik, jeg vil si at kaffe har en holdbarhet på én måned i lagerflasker.

Om skanning: Dette er jeg dårlig på. Men takk til Eirik for informasjon om arbeidsflyten din. Jeg har har en Nikon filmscanner for 35 mm. Har tradisjonelt scannet i lavere oppløsning, men skal forsøke å gå opp slik du gjør.

PS, hva slags scanner bruker du til 120 film?
Hei Odd Magne. Jeg bruker en Epson V500. Ikke verdens beste greie, men holder til web formål, og prints i kanskje 4-5x forstørrelse. Jeg skanner ved 2400dpi. Noe som nok er en del over antall linjer/mm som den rent faktisk kan oppløse. Filene blir da ca 27MB i 8bits, 54MB i 16bits gråtone, og ca dobbelt så stor om du bruker farveskan og evt velger en kanal siden. Jeg bruker original SW fra Epson. Forhåndsviser, tar riktig utsnitt og endrer alltid svart og hvit punkt. 18% går bør ligge på 1.00 nå du skanner, men kun om negativet er helt riktig eksponert, og det er et jevnt toneforløp i bildet. Høykontrastbilder mv må gjerne ha en annen grå-verdi for ikke å få alt for "svai" kurve, noe som fører at du mister informasjon i mellomtonene. Om du gå denne veien kan jeg sende et par screen shots.