Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Ik vraag mij (als fysicus) af wat onder identiek presteren wordt verstaan? Vergelijkbare MTF, of worden de fazeverschuivingen meegenomen, die bepalend zijn voor het bouquet van de lens? Wat te denken van de coating onder patent van Rollei?
O leuk! Je hebt nog wat onzin toegevoegd!

"Faze-" (als fysicus had je toch moeten weten hoe je dat woord spelt, zou men denken) "verschuivingen" die "bepalend zijn voor het bouquet"...
Een wijn heeft misschien een "bouquet". Een lens niet.

Faseverschuvingen zijn ook niet verantwoordelijk voor wat men naar het japans "Bokeh" noemt.

En de coating is identiek aan die van Zeiss. Hoe verschillend denk je wel dat de coating kan zijn? (En voor de goede orde: dat is een rhetorische vraag. Een hint.)