Kjempepra Eirik,
Du viser igjen at du er en fremragende fotograf,
og ellers så viser du igjen at Caffenol og Tmax er en kjempekombinasjon.