De grootste winst in het wasproces behaal je door niet langer te wassen dan nodig is. Het doel van het wassen is de thiosulfaat resten te verwijderen. Een (commerciel verkrijgbare) test op thiosulfaat laat zien wanneer het doel bereikt is. Deze test is bij films belangrijk; bij papier is het nog belangrijker. Met behulp van deze test kun je vaststellen welk proces in je eigen situatie het best is.
Kodak heeft een test voor hypo (HT-2) in de handel gebracht; voor de degeen die het zelf willen maken:
Water 750 ml
azijnzuur 28% 125 ml
zilvernitraat kristal 7 g
water aanvullen tot 1 liter

Bedenk wel: deze test doe je voor films eenmaal, dan weet je hoe lang je moet spoelen in jouw situatie. Voor papier zal de test per papiersoort gedaan moeten worden.
Een andere winst kun je behalen door te maken dat de thiosulfaat er makkelijker uit kan. Voorbeelden zijn een alkalische fixeer, een alkalisch sodabad na het fixeren, maar voor het spoelen (speciaal voor papier) en hypo clearing agent.

Jed