Ik gebruik Pyrocath HD voor filmontwikkeling met de kiepmethode
eerste 30 sec continu en dan elke 30 sec 3 x voorzichtig kiepen tijd 18 min

Als ik de drum in de Jobo machine CPA 2 doe en laat hem in langzaamste stand continu draaien ( voorruit en terug )
geeft dit betere ontwikkeling of scherpte ????

tijd natuurlijk aanpassen,zal dan wel ca 10 min zijn