Voor Pyrocat-HD zal e.e.a. niet veel uitmaken.

Je hoeft alleen de tijd wat aan te passen.

Een Jobo CPA-2 is standaard met een magneet koppeling uitgevoerd. Heb je een lift uitvoering dan werk je met drums welke een tandkrans hebben. Het vullen en leegmaken is dan erg gemakkelijk en nauwkeurig in de tijd.

Hier een v.b. van een Jobo CPA-2 met lift en de juiste drums: