Quote Originally Posted by Jed Freudenthal View Post
Je kunt een grote en een kleine drum niet met elkaar vergelijken. Zo is de 500 ml Paterson anders dan de 1000 ml Paterson. Het verschil zit in de stromingspatronen bij de agitatie. De 1000 ml Paterson geeft gelijkmatig ontwikkelde negatieven; de 500 ml Paterson niet. Dus, zelfs als ik maar een 120 spoel filmpje heb te ontwikkelen, gebruik ik de 1000 ml Paterson.
De stromingspatronen in een roterende cylinder zijn niet gelijk over de lengterichting van de cylinder als gevolg van de viscositeit van de vloeistof. De rotatie snelheid aan de kanten is lager dan in het midden. De kanten hebben een remmende invloed. Grote drums zullen minder last van het effect hebben dan kleine drums, maar dat is slechts relatief. Bovendien zullen objecten in de roterende cylinder de lokale vloeistofrsnelheden beinvloeden.
Het effect van ongelijkmatige stromingspatronen is praktisch. Je ziet met de regelmaat klachten over ongelijkmatig ontwikkelde negatieven.

Jed
De manier waarop je dat schrijft doet denken dat dit altijd en bij iedereen zo zou zijn, maar dan zou er ook een relatie zijn met de manier waarop je kiept, of je de tank vult met spiralen of de klemring gebruikt met slechts een spiraal en of de spiralen film bevatten of niet, etc. etc. Deze factoren noem je in ieder geval niet in je nogal boude manier van formuleren.
Het strookt bovendien niet met mijn persoonlijke ervaringen: ik moet bij de grote 1.5L tank Paterson tank altijd veel beter opletten met het kiepen dan bij de kleine 600 ml tank om geen onregelmatige ontwikkeling te krijgen. Bij de kleine maakt het allemaal niet zoveel uit, bij de grote moet ik heel rustig kiepen om niet her en der onregelmatige ontwikkeling te krijgen - met name in 120 spoel.
Verder is het duidelijk dat je niet zo hebt op de rotatieontwikkeling - maar ook hier staan mijn persoonlijke ervaringen haaks op wat jij stelt. Sinds ik met de jobo werk zijn mijn 4x5 negatieven een stuk consistenter dan met de schaalontwikkeling en met de combiplantankjes die ik geprobeerd heb - met geen van deze technieken wist ik consistente resultaten te krijgen - bij de jobo gaat me dat vrij probleemloos af.
Wat het verschil in stromingssnelheid van de vloeistof tussen centrum en randen bji roratieontwikkeling betreft: ik heb moeite me dat voor te stellen bij een tank die na elke 2 omwentelingen van draairichting verandert en daarbij vermoedelijk enige turbulentie veroorzaakt: aan de randen meer dan in het centrum - en dat zou hetgeen jij beschrijft aardig kunnen compenseren.
Het zal ongetwijfeld aan mijn manier van werken liggen - maar dat is nu juist het punt. Er is in de fototechniek niet een weg die tot het juiste resultaat leidt en verschillende mensen hebben verschillende ervaringen. De manier waarop jij formuleert laat erg weinig ruimte voor andere ervaringen - en het is heus niet zo dat alleen jij de waarheid in pacht hebt- wat je bijvoorbeeld hierboven stelt is voor mijn gevoel regelrechte kolder, mede gelet op mijn eigen ervaringen.

Huub