En ook de breedte van de sleuven in de spiralen verschilt.