Quote Originally Posted by BTE 1948 View Post
Ja jeg skal gjerne prøve å stille nyskerrigheten med det lille jeg har til nå fått samlet. Dette er som sagt det jeg har fått av opplysninger ved min henvendelse til museumsleder Bjarne Meldgaard ved Danmarks Fotomuseum

Som sagt dette er en Skandia kamera produsert ved Skandinavisk camera industri i Danmark ved Ib Spangeberg. Skandiakamera kom på markedet i oktober 1954.
Kamera var i produksjon frem til stopp i 1959. Noe om firmaet eller Ib Spangeberg vet jeg ikke. Hvor mange det er produsert vites heller ikke.
Ved Dansk fotomuseum har man 2 stykker nr 304 og nr 405. Mitt har nr 356.

Mitt eksemplar er mest sansynlig desverre ikke 100& da det en gang er ombygget for å bruke et Linhof 4x5 bakstykke. Men det letes i skuffer og skap så hva som finne ettervært vites ikke.
Jeg legger også ved en brochure.

Mvh
BTE
Jeg har nr 395
Mvh Niels