Quote Originally Posted by gary mulder View Post
Helder dat je "Belichtungs-spielraum" verwisseld met gevoeligheidswinst.
Ter toelichting: er is een winst in kopieeromvang. De kopieeromvang wordt gerekend van de diffuus geflecteerde hoogste lichen (100% diffuse reflectie) tot de net doortekende diepe schaduwen.. De diffuus geflecteerde hoogste lichen liggen vast. Dus de winst is aan de zijde van de net doortekende diepe schaduwen. En dat is wat je in de praktijk waarneemt. En daar draait het in dit verhaal om. Het is in wezen een gevoeligheidswinst. Maar hoe je er ook maar tegen aankijkt: de clou van het geheel is het onduideloijke begrip: net doortekende diepe schaduwen. En de ene ontwikkelaar is beter in staat deze netdoortekende diepe schaduwen beter weer te geven dan een andere ontwikkelaar. Of: anders gezegd: de ene ontwikkelaar heeft een betere contrastoverdraging dan de andere. De ontwikkelaar met goede contrastoverdraging gaat verder met zijn netdoortekende diepe schaduwen.

Jed