Hendrik
Is er op de genoemde plaatsen inderdaad gebouwen of dergelijke te vinden die men onder de noemer moderne architectuur kan thuisbrengen?
Ludo.