Svenska Kort på Hornsgatan brukar ha film inne. Gert som står i butiken är en personlighet, och han har en imponerande kamerasamling bakom disken.

http://www.118100.se/foretag/105724436/svenska-kort

Erik Petersson