Heeft er iemandt ervaring met het FB papier van Bergger.
En meer bepaald met het ongesensibiseerd cot-320 papier.
Ludo.