Quote Originally Posted by Ezzie View Post
Siden din er privat Erik. Inviterer du meg som kontakt e.l.?
Hupps! Det var nytt for meg - det er for så vidt Flikr-groups også.

Så det skal jeg fixe. Det kan jo ikke være et spørsmål om å lukke gruppen for å holde unerwunschte individen unna?
:-))

ep

PS testfilm nr 2 går unna i ettermiddag, jeg holder tilbake ytterligere kommentarer på dette til jeg kan si mere, ønsker ikke å spre misinformasjon.