Tøfft Svein. Liker de subtile detaljene i det lette skylaget på Storebælta bildene. At du klarer å beholde disse i direkte motsol er imponerende. Hvilken film, eksponeringsteknikk, caffenol oppskrift mv brukte du?