Hallo Theo,
Vanuit de gezichtshoek van een electronicus gezien wordt er meestal gezocht naar de oorzaak. Maar hier hebben we vermoedelijk te doen met iemand die wil dat zijn spul werkt. En alleen om die reden zou ik de lampen en voieten vervangen, zelfs al zouden ze branden. Dan heb je een belangrijke bron van onduidelijhkheid weggenomen.
Als je op google "ECL 250W, 24 V" intypt, krijg je vele merken en leveranciers. Het is een veel verhandelde lamp voor theater, projectoren, vergroters etc. De herkomst is onduidelijk. Ik gebruik daarom de goedkope lampen met een levensduur van 50 uur. Ik heb geen relatie tussen prijs en kwaliteit kunnen ontdekken.

Jed