Synd det ikke passet denne gangen Řyvind. Fra Larvik kommer vi sterkere tilbake ved senere muligheter.
Johannes