Bekijk de prijzen van de fotolabs in Belgie en Nederland ( of andere landen) en stuur het naar het beste lab op. [ de prijzen kun je op internet vinden].

Jed