Jeg er ennå ikke inne i dette markedet, men snart, snart Godt du fikk avsetning for den, håper den kom til et godt hjem.