Als je het neutraal grijsfilter gebruikt, moet je 3 stop langer belichten. Dus 3 stops compenseren. Mijn Gossen meter heeft daartoe een voorziening waarbij hij ingesteld kan worden op een compensatie van 3 stops. Andere belichtingsmeters, zoals een sekonic hebben de mogelijkheid om twee ISO waarden in te stellen. Ook op cameras als de Rollei 6008 kunnen deze waarden van te voren worden ingesteld.
Het belang om het van te voren in te stellen is het voorkomen van rekenfouten bij de opname. Eigenlijk zou je bij de opname helemaal niet moeten rekenen, maar je kunnen concentreren op de opname zelf. Dat is ook een voordeel als je een en ander van te voren instelt.

Jed