Men disse to ble ikke så verst etter litt lightrooming:

Nyttår på Malvik


Nyanlægget!