Har nå samlet opp kaffegruten fra de siste to kaffekannene fra traktern' og "utvunnet" kaffeinsyra som er igjen som rest i kaffegruten når vi dekanterer over kaffen i kaffekopp og kaffekanna.

Fra 10 kokinger laget jeg 1 liter ekstrakt. Denne literen skal jeg bruke som rein kaffe-fremkaller etter forslaget fra "papir-fremkaller-mannen".

Jeg planlegger ganske enkelt å ta 350 ml av dette ekstraktet, tilsette soda (54 gram x (350/1000) = 19 gram soda og fremkalle en film.... skal ut å svi av en gammal Kodak Gold-film i morra og fremkalle til kvelds.

Så skal jeg sammenligne med en film fremkalt i en blanding av 19 gram soda og 14 gram vanlig pulverkaffe og se hvilken fremkaller som gir de beste negativene.

Deretter skal jeg ta 350 ml af kaffegrut-ekstrakten og tilsette 10 gram lutperler (kaustisk soda) og gjenta for å se om høyere pH gir kraftigere kaffe-fremkaller.

Jeg lover å ha fullt sikkerhetsutstyr, vannavkjølt bad for å forhindre koking når kaustisk soda tilsettes og løses (forsiktig!) og vernebriller før jeg blander ut kaustikksoda!

Rapport følger.

ep