Hmmmmmm

- har aldri lært så mye kjemi siden jeg gikk ut av folkeskolen...... ;-)