Quote Originally Posted by jelke View Post
[QUOTE Analoge fotografie evolueert niet meer . De laatste technologische innovatie hebben we gehad met de komst van XTOL (begin '90?). En nu ?

somber, somber

YMMV, Marc
nooit de moed verliezen ...

rl][/QUOTE]
In de laatste 20 jaar zijn er heel wat ontwikkelaars commerciel verkrijgbaar geworden.
En op het gebied van filmtechnologie wordt veel research gedaan ten behoeve van industriele filmprodukten; maar dat heeft zijn off-spin in de films voor picturaal werk ook.
Ook in de research van de papieren hebben de nodige ontwikkelingen plaats. Noem bijv. de ontwikkelingen ten behoeve van het nieuwe MCC110. Verder staan er ontwikkelingen in de Ilford hoek op het program.
De ontwikkelingen werden vroeger met nadruk aangeprezen. Nu kun je mbv internet de specificaties en prestaties van de produkten beter vergelijken om zo tot een keus te komen.

Jed