Quote Originally Posted by Huub View Post
Maar bedenk wel dat als je het licht door je camera meet met het filter reeds op de lens, dat de belichtingsmeter van de camera de correctie al mee neemt. Maak niet de fout twee keer te compenseren.
De vraag die gesteld werd heeft betrekking op een externe lichtmeter. Maar als je de camera zelf als belichtingsmeter gaat gebruiken, zou ik lichtmeten zonder filter. En het filter plaatsen vlak voor de opname. Lee filters kunnen dan ook met minimale verstoring geplaatst worden. Huub, het is desalniettemin nuttig om op deze bron van fouten te wijzen.

Jed