Denne er merket 120V, men om det kun er pæra som trekker strøm skulle 240V gå fint, så lenge man bruker 240V pære. Spørsmålet er da om klokka skal ha 120V, for da kan man være nødt å kjøre det på forstørreren også. Men den tid, den sorg.